Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik väljer Manpower Solutions som serviceleverantör

Sandvik AB har i dag träffat ett avtal om att låta delar av verksamheten inom bolaget Sandvik Service utföras av Manpower Solutions.

Avtalet löper på fem år och omfattar byggande och fastighetsförvaltning, löneservice, företagshälsovård, utbildning samt marknadsstödjande funktioner inom Sandvik Service. Resterande delar av servicebolagets verksamhet kommer att överföras till andra enheter inom Sandvik.

Cirka 180 personer arbetar idag inom något av dessa områden, varav cirka 150 personer i Sandviken och cirka 30 i Västberga, Stockholm. Samtliga bereds anställning hos Manpower på sina respektive orter och tar med sig sina anställningstider till det nya bolaget.

- Vi valde Manpower eftersom de presenterade en lösning som bygger vidare på den existerande infrastrukturen. Företaget ser Sandviken som en naturlig bas för en expansion i hela regionen, säger Sandviks vice VD Peter Larson.

- Det känns fantastiskt roligt att vi fått förtroendet att verka som Sandviks långsiktiga leverantör av dessa servicetjänster. Vår ambition är att utveckla både individerna och tjänsterna samt att expandera i regionen som vi nu kommer att satsa på, säger Thorbjörn Gunnars, VD Manpower Industriservice, en del av Manpower Solutions.

Manpower Solutions är en ledande leverantör av affärsstödjande servicefunktioner. Företaget har cirka 1 600 anställda i Norden och över 100 företag på kundlistan.

Sandviken den 18 november 2003
Sandvik AB; (publ)