Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutförhandlar med Manpower Solutions

Sandvik AB har beslutat gå vidare med planerna på att låta delar av verksamheten inom bolaget Sandvik Service utföras av en extern samarbetspartner.

Bolaget inleder nu slutförhandlingar med Manpower Solutions. Förhandlingarna avser övertagande av byggande och fastighetsförvaltning, löneservice, företagshälsovård, utbildning samt marknadsstöd. Resterande delar av servicebolagets verksamhet kommer att överföras till andra enheter inom Sandvik.

Cirka 180 personer arbetar idag inom något av dessa områden, varav cirka 150 personer i Sandviken och cirka 30 i Västberga, Stockholm. Samtliga bereds anställning hos Manpower på sina respektive orter och tar med sig sina anställningstider till det nya bolaget.

- Vi har valt att gå vidare med Manpower eftersom de presenterade en lösning som bygger vidare på den existerande infrastrukturen. Företaget ser Sandviken som en naturlig bas för en expansion i hela regionen. Manpower har också övertygat oss om att de har de rätta förutsättningarna att utveckla verksamheten och bli den effektiva partner vi söker för dessa tjänster, säger Sandviks vice VD Peter Larson.

Manpower Solutions är en ledande leverantör av affärsstödjande servicefunktioner. Företaget har specialiserat sig på att ta över, driva och utveckla servicefunktioner inom fem verksamhetsområden: Facility Services, Production Services, Shared Services, Human Resources samt Contact Center Services. Manpower Solutions har idag cirka 1600 anställda i Norden och har över 100 företag på kundlistan.

Sandviken den 23 oktober 2003

Sandvik AB; (publ)