Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik planerar outsourcing inom serviceverksamheten

Sandvik har inlett ett arbete med att utvärdera möjligheterna att låta delar av verksamheten inom bolaget Sandvik Service utföras av en extern samarbetspartner.

De arbetsuppgifter som berörs är bland annat byggande och fastighetsförvaltning, löneservice, företagshälsovård, utbildning samt marknadsstöd. Resterande delar av servicebolagets verksamhet kommer att överföras till andra enheter inom Sandvik.

Cirka 180 personer berörs av en eventuell outsourcing i Sandviken och Stockholm. Sandvik påbörjar nu förhandlingar med olika tänkbara samarbetspartners.

- Vi bedömer att en extern part som har service som kärnverksamhet har bättre förutsättningar att långsiktigt vara en effektiv leverantör av de aktuella tjänsterna till koncernen, säger Sandviks vVD Peter Larson.

Sandviken den 16 september 2003

Sandvik AB; (publ)