Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik säljer Eurotungstène Poudres S.A. i Frankrike

Sandvik har träffat en överenskommelse med Eramet S.A., Frankrike, om att sälja sitt 49-procentiga innehav i Eurotungstène Poudres S.A., Frankrike.

Eramet, som sedan tidigare innehar 51 procent av aktierna i Eurotungstène Poudres S.A., blir härmed ensam ägare till bolaget. Eurotungstène Poudres S.A., med cirka 125 anställda, tillverkar kobolt- och wolframbaserade pulver främst för producenter av diamantverktyg.

Sandviken den 21 augusti 2003

Sandvik AB; (publ)

Eramet är en integrerad gruv- och metallurgikoncern som producerar nickel, mangan, specialstål och legeringar samt avancerade detaljer till industrin. Eramet fokuserar på utveckling av material med högt förädlingsvärde och har en världsledande position inom sina verksamhetsområden.