Lars Josefsson ny chef för Sandvik Mining and Construction

Lars Josefsson har utsetts till ny chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction och medlem i Sandviks koncernledning från 1 januari 2004.

"AlttextLars Josefsson, ny chef för Sandvik Mining and Construction.

Lars, 50 år och civilingenjör, är idag VD för ALSTOM Sweden med 3 000 anställda och en omsättning på 7 000 MSEK med verksamhet inom kraftgenerering. Han har lång erfarenhet från ledande befattningar inom ABB STAL och ABB.

Anders Ilstam ny vice VD i Sandvik AB

Anders Ilstam, som varit chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction sedan 1998 och medlem i koncernledningen, har utsetts till vice verkställande direktör i Sandvik AB från den 1 januari 2004.

Sandviken den 5 augusti 2003

Sandvik AB; (publ)