Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar ytterligare utestående aktier i Walter

Sandvik har förvärvat ytterligare aktier i tyska Walter AG och koncernens aktieinnehav i bolaget uppgår nu till 96,44 procent av rösterna, inklusive de 5,18 procent som ägs direkt av Walter.

Sandvik har för avsikt att öka sitt ägande i Walter och undersöker nu olika alternativ för att nå målet 100 procent.

Sandvik träffade under hösten 2001 en överenskommelse med huvudägarna i Walter om förvärv av majoriteten av aktierna i företaget. Efter godkännande av de tyska konkurrensmyndigheterna den 21 december 2001 påbörjades förvärvet och Walter konsoliderades från och med 25 februari 2002. I september 2002 lämnades ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i Walter om förvärv av samtliga utestående aktier i företaget.

Sandviken den 23 maj 2003

Sandvik AB; (publ)