Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2003

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 5 maj fastställde styrelsens förslag om en utdelning med 10,00 kronor per aktie för år 2002.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till torsdagen den 8 maj. Utdelning beräknas ske genom VPC tisdagen den 13 maj.

Lars Pettersson kommenterade i sitt första anförande som VD för Sandvik, verksamhetsåret 2002 och utvecklingen under det första kvartalet i år. Han redogjorde också för koncernens affärsidé, mål och värderingar och beskrev styrkefaktorerna bakom den globala lönsamma expansionen.
I fokus finns ständigt Sandviks övergripande mål att generera ett ökat värde för kunderna. De viktigaste drivkrafterna för Sandviks lönsamma tillväxt är: Fortsatt geografisk expansion, tillväxt för nya produkter och inom nya applikationsområden, kompletterande företagsförvärv samt ökad kapitaleffektivitet.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma göra ytterligare förvärv av aktier i bolaget. Styrelsen ges rätt att förvärva högst så många aktier att bolagets totala innehav av egna aktier
vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköpet skall ske över Stockholmsbörsen och är ett led i att justera bolagets kapitalstruktur i enlighet med fastlagda finansiella mål.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström, Arne Mårtensson, Lars Nyberg, Anders Nyrén och Lars Pettersson. Till nya styrelseledamöter valdes Sigrun Hjelmqvist och Egil Myklebust efter Per-Olof Eriksson och Mauritz Sahlin som undanbett sig omval.

Ordinarie revisorer: Aukt revisor Lars Svantemark och aukt revisor Bernhard Öhrn som vid den ordinarie bolagsstämman 2000 utsågs för en tid av fyra år. Revisorssuppleanter: Aukt revisor Jan Berntsson och aukt revisor George Pettersson efter Peter Markborn och Åke Näsman som önskat frånträda sina uppdrag i förtid. Av personalorganisationerna utsedda styrelseledamöter är Bo Boström (ordinarie), Göran Lindstedt (ordinarie), Birgitta Karlsson (suppleant) och Bo Westin (suppleant).

Lorne Massel, VD vid Tamrock Loaders Inc. i Kanada, inom affärsområde Sandvik Mining and Construction, erhöll Wilhelm Haglund-medaljen för 2003 och utsågs till årets produktutvecklare inom koncernen. Han belönades för utvecklingen av en ny gruvlastare med extremt låg höjd och stor manöverbarhet, särskilt anpassad för utvinning av platina.

Sandviken den 5 maj 2003

Sandvik AB; (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.