Bokslutskommuniké 2002 och delårsrapport fjärde kvartalet