Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik i globalt samarbete med Röda Korset

Sandvik har träffat ett avtal med Svenska Röda Korset om ett globalt samarbete under tre år.

Överenskommelsen är unik i sitt slag och omfattar:

  • Köp av tjänster från Röda Korset för utbildning av Sandvik-anställda över hela världen i koncernens värderingar om etik, socialt och ekologiskt ansvar.
  • Sandvik-medarbetare ställs till Internationella röda kors- och rödahalvmånefederationens förfogande vid katastrofsituationer.

Sandvik har expanderat starkt under den senaste tioårsperioden. Omsättningen har mer än fördubblats genom organisk tillväxt och ett trettiotal förvärv över hela världen, varav flera mycket stora. Sandvik har idag 37 000 anställda och verksamhet i 130 länder. Samtidigt är många av kunderna också globala och förväntar sig att Sandvik agerar på ett enhetligt sätt oavsett land.

Mot denna bakgrund är det strategiskt viktigt att öka tempot i implementeringen av koncernens värderingar och policies om etik, socialt och ekologiskt ansvar. Dessa frågor berör alla anställda,
i alla bolag, i alla länder. Arbetet är ett naturligt led i koncernens pågående förbättringsarbete.

- Det är mycket glädjande att vi nu får Röda Korset som partner i dessa viktiga värderingsfrågor. Att få tillgång till Röda Korsets unika kompetens och erfarenhet att arbeta med exempelvis etiska och sociala frågor i en global organisation är bra för Sandvik och innebär ett viktigt stöd till våra medarbetare över hela världen, säger Lars Pettersson, VD och koncernchef i Sandvik.

- Sandviks beslut att utbilda sina medarbetare i etiska och sociala frågor visar på ett långsiktigt engagemang. Samtidigt kan Sandvik genom tekniskt kunnande och expertis bidra till att höja katastrofberedskapen, säger Christer Zettergren, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

Sandviken den 11 december 2002

Sandvik AB; (publ)

En gemensam presskonferens om samarbetet hålls onsdagen den 11 december kl. 11 00 på Röda Korset, Hornsgatan 54, Stockholm.
OH-presentation från presskonferensen (PDF, )

Röda Korset är världens största humanitära frivilligorganisation. Röda Korset finns i 178 länder och har cirka 100 miljoner medlemmar.