Sandvik erhåller order värd över 350 MSEK inom materialhantering

Det marknadsledande teknik- och serviceföretaget Sandvik Materials Handling inom affärsområdet Sandvik Mining and Construction har fått tre stora order avseende materialhantering i hamnar och gruvor.

Det sammanlagda ordervärdet uppgår till över 350 MSEK.

Orderna avser leveranser till Bourgas hamn, Bulgarien, en järnmalmsgruva i Dalian, Kina, samt till nickelgruvan Goro i Nya Kaledonien öster om Australien. Leveranserna kommer att ske under 2003-2004.

Samtliga tre order har erhållits genom det österrikiska dotterbolaget Voest-Alpine Materials Handling.

- Dessa marknadsframgångar är ytterligare bevis på att vår fokusering på hög teknologi i kombination med service är en mycket stor konkurrensfördel, säger Jarmo Juntunen, VD för Sandvik Materials Handling.

Sandviken den 5 december 2002

Sandvik Mining and Construction