Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Specialty Steels byter namn till Sandvik Materials Technology - chef Peter Gossas

Sandvik stärker fokuseringen på högförädlade produkter och som ett led i detta arbete ändras organisationsstrukturen inom affärsområdet Sandvik Specialty Steels från den 1 januari 2003.

I takt med att affärsområdets inriktning successivt har förändrats, har beslut även tagits om ett namnbyte till Sandvik Materials Technology.

Affärsområdet, med omkring 8 000 anställda och en omsättning på cirka 14 500 MSEK, är en världsledande leverantör av högt förädlade produkter i avancerade metaller, speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt stålbandsbaserade processanläggningar och sorteringssystem.

Peter Gossas, för närvarande VD för Sandvik Steel, har utsetts till chef för affärsområdet och kommer att ingå i Sandviks koncernledning från ovan nämnda datum.

Sandvik Materials Technology består av fem affärssektorer: Tube, Strip, Wire, Kanthal samt Process Systems. Den nya organisationen innebär att affärssektor Sandvik Steel upphör.

- Den nya organisationen ger en tydligare och enklare struktur och är ett led i den satsning på ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet som sker inom ramen för det pågående förändringsprogrammet, säger Peter Gossas. Syftet med namnbytet är att markera vår roll som högteknologisk samarbetspartner inom det materialtekniska området. Vi stärker vår ledande ställning inom avancerade material och högförädlade produkter utvecklade i nära samarbete med våra kunder.

Sandviken den 22 november 2002.

Sandvik AB; (publ)