Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik inleder samarbete med ledande japansk tillverkare av produkter till gruv- och anläggningsindustrin

Sandviks affärsområde Mining and Construction har träffat ett samarbetsavtal med Furukawa Co. Ltd i Tokyo, Japan, om produktutbyte inom bergborr- och demoleringsverktyg och visst produktionssamarbete.

Avsikten är att i ett första steg kunna erbjuda lokalt tillverkade produkter i Japan samt att komplettera befintligt produktprogram. Utöver detta kommer de båda företagen att definiera ytterligare områden för fortsatt samarbete.

Furukawa Co. Ltd omsätter cirka 11 000 MSEK och har 2 900 anställda. Företaget är en ledande aktör i Japan inom maskiner för gruv- och anläggningsindustrin, metaller och elektroniska material.

Sandviken den 22 november 2002

Sandvik Mining and Construction