Sandvik inleder samarbete med ledande japansk tillverkare av produkter till gruv- och anläggningsindustrin

Sandviks affärsområde Mining and Construction har träffat ett samarbetsavtal med Furukawa Co. Ltd i Tokyo, Japan, om produktutbyte inom bergborr- och demoleringsverktyg och visst produktionssamarbete.

Avsikten är att i ett första steg kunna erbjuda lokalt tillverkade produkter i Japan samt att komplettera befintligt produktprogram. Utöver detta kommer de båda företagen att definiera ytterligare områden för fortsatt samarbete.

Furukawa Co. Ltd omsätter cirka 11 000 MSEK och har 2 900 anställda. Företaget är en ledande aktör i Japan inom maskiner för gruv- och anläggningsindustrin, metaller och elektroniska material.

Sandviken den 22 november 2002

Sandvik Mining and Construction