Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik erhåller order värd 350 MSEK på sorteringsutrustning i USA

Sandvik Sorting Systems inom affärssektorn Sandvik Process Systems har fått en stor strategisk order på sorteringsutrustning från det amerikanska företaget Lockheed Martin Distribution Technologies.

Utrustningen består av Sandviks helautomatiska paketsorteringssystem och avser mer än 70 installationer som skall göras med start 2004 inom det amerikanska postverket, United States Postal Service. Det sammanlagda ordervärdet är cirka 350 MSEK.

- Ordern från Lockheed Martin visar på Sandviks högteknologiska nivå och konkurrenskraft inom området. Utrustningen innebär en avsevärt effektiviserad godshantering och ökad produktivitet hos kunden, säger Svante Lindholm, VD för Sandvik Process Systems.

Sandviken den 18 november 2002

Sandvik Process Systems