Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Kommentar angående asbeststämningar i USA

Sandvik har på felaktiga grunder stämts på asbestrelaterade skadestånd i Pennsylvania, USA.

Sandvik är fel part och har begärt att företaget skall
avföras från dessa processer.

Stämningarna avser gruvutrustning som inte tillverkats eller sålts av Sandvik. Sandvik Tamrock förvärvade år 1989 delar av amerikanska Eimco, dock inte den del som omfattas av dessa rättegångar. Stämningarna avser 19 individuella fall.

Sandviken den 1 november 2002

Sandvik AB; (publ)