Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks kapitalmarknadsdag med möjligheterna i fokus

Sandviks kapitalmarknadsdag den 15 augusti i Sandviken rönte rekordstort intresse bland analytiker, investerare och journalister.

Mer än 70 personer representerande den internationella finansmarknaden samt svenska medier deltog. Alla i koncernledningen fanns på plats för att presentera Sandviks affärsmöjligheter inom olika nyckelområden.

Sandvik befäster sin ledande ställning

VD Lars Pettersson karakteriserade Sandvik som innovativt, globalt, expansivt, produktivt och målinriktat. Han konstaterade att nu som tidigare gäller att både växa organiskt och via förvärv samtidigt som lönsamheten prioriteras. En av hörnstenarna för fortsatt lönsam tillväxt är satsningen på FoU och utveckling av nya produkter som ger förbättrad produktivitet för kunderna. Efter de strategiska förvärven av Walter och Valenite har koncernen en ännu starkare tonvikt på verktyg för metallbearbetning – ungefär hälften av omsättningen kommer från det produktområdet. Därmed befästs den ledande ställningen på världsmarknaden. Internt fortsätter koncentrationen på förbättring av produktiviteten genom de pågående åtgärdsprogrammen.

Företagskulturen som tillväxtfaktor

En annan utgångspunkt i koncernchefens anförande var Sandviks företagskultur med ledord som öppenhet, affärsmässighet och målorientering. Denna Sandvik-anda är i sig en stark tillväxtfaktor framöver. Lars Pettersson underströk Sandviks långsiktighet och illustrerade detta med att visa utvecklingen för försäljning och resultat under en tjugoårsperiod. Expansionen har varit kraftig – särskilt under den senaste tioårsperioden. Vice VD Peter Larson kompletterade med aktuella finansiella mål. Han poängterade att Sandvik har ambitionen att förbättra kapitaleffektiviteten och sade att koncernen är inriktad på att minska rörelsekapitalet från 35% av försäljningen till 25 % under de närmaste tre åren.

På det omfattande programmet i övrigt stod presentationer av affärsområdena Sandvik Tooling, Sandvik Specialty Steels och Sandvik Mining and Construction – i det sistnämnda fallet var tonvikten lagd på den nya sektorn Sandvik Rock Processing. Sandviks IT-strategi och offensiva satsning inom personalområdet var de övriga ämnena för dagen. En dag med Sandviks möjligheter i fokus.

Sandviken den 15 augusti 2002

Sandvik AB; (publ)