Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik konsoliderar Valenite från 12 augusti 2002

Sandvik har efter konkurrensmyndigheternas godkännande nu genomfört förvärvet av Valenite enligt överenskommelsen med Milacron Inc., USA.

Konsolidering sker från och med den 12 augusti 2002.

Valenite är en ledande leverantör av avancerade verktygslösningar för metallbearbetning i Nordamerika. Företaget, med cirka 1 300 anställda, har huvudkontor i Madison Heights, Michigan, USA, och tillverkningsenheter i Syd-Carolina, Michigan och Texas. Försäljningen uppgick år 2001 till omkring 2 000 MSEK (200 MUSD).

Köpeskillingen uppgår som tidigare aviserats till 1 750 MSEK (175 MUSD) och goodwill beräknas preliminärt till omkring 1 000 MSEK (100 MUSD). Valenite kommer att ingå som en separat sektor i affärsområdet Sandvik Tooling.

Sandviken den 9 augusti 2002

Sandvik AB; (publ)