Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik börsnoterar konvertibler

Sandvik AB emitterade i maj 1999 ett konvertibelt förlagslån som erbjöds samtliga anställda i koncernens svenska bolag.

Lånet är på nominellt 955 miljoner kronor och löper fram till 30 juni 2004.

Konvertering till nya aktier i Sandvik kan ske under perioden 2 juli 2001-31 maj 2004. Konverteringskursen uppgår till 219 kronor. Lånet löper med en årlig ränta på 12 månaders STIBOR minus 0,75 procentenheter.

I syfte att uppnå en ökad likviditet och därmed förenkla handeln med konvertiblerna har Sandviks styrelse beslutat om notering på Stockholmsbörsens lista för Konverteringslån och Teckningsoptioner under rubriken A-listan.

Första noteringsdag beräknas bli den 15 augusti 2002. Handelsposten för konvertiblerna kommer att uppgå till nominellt 5 475 kronor motsvarande 25 aktier.

Sandviken den 8 augusti 2002

Sandvik AB; (publ)