Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Marknadsframgångar för Sandvik inom materialhantering

Det ledande teknik- och serviceföretaget Sandvik Materials Handling inom affärsområdet Sandvik Mining and Construction har nått stora marknadsframgångar den senaste tiden.

Flera stora och betydelsefulla order har erhållits på avancerade system för materialhantering. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till omkring 400 MSEK.

Orderna avser skräddarsydda anläggningar med mycket hög kapacitet för hantering av kol och järnmalm på de asiatiska marknaderna, bland annat hamnar i Australien och Indien, gruvor i Kina och kraftverk i Taiwan. En beställning har också kommit på utrustning för ett biobränsleeldat kraftverk i Tyskland under samma tidsperiod.

- Dessa order visar Sandvik Materials Handlings starka position inom materialhanteringssystem med avancerad teknologi, väl utbyggd serviceorganisation och goda referenser. I Australien och i Sydostasien möter vi kundernas stora efterfrågan på system för hantering av kol- och järnmalm. I Europa fokuserar vi på det växande området biobränsle, säger Jarmo Juntunen, VD på Sandvik Materials Handling.

Sandviken den 16 augusti 2002

Sandvik Mining and Construction