Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks förvärv av Valenite godkänns av myndigheterna i USA och Tyskland

Sandvik aviserade i ett pressmeddelande den 18 juni 2002 att en överenskommelse träffats med den amerikanska ägaren Milacron Inc. om förvärv av det amerikanska verktygsföretaget Valenite Inc.

Förvärvet är villkorat av att godkännande från berörda konkurrensmyndigheter erhålls.

Konkurrensmyndigheterna i USA och Tyskland har nu godkänt Sandviks förvärv av Valenite Inc. Därmed är förutsättningarna för ett genomförande av förvärvet uppfyllda.

Valenite är en ledande leverantör av avancerade verktygslösningar för metallbearbetning i Nordamerika. Företaget, med cirka 1 300 anställda, har huvudkontor i Madison Heights, Michigan, USA, och tillverkningsenheter i Syd-Carolina, Michigan och Texas. Försäljningen uppgick år 2001 till omkring 2 000 MSEK (200 MUSD).

Köpeskillingen uppgår till 1 750 MSEK (175 MUSD) och goodwill beräknas preliminärt till omkring 1 000 MSEK (100 MUSD). Valenite kommer att ingå som en separat sektor i affärsområdet Sandvik Tooling med bibehållen identitet.

Sandviken den 29 juli 2002

Sandvik AB; (publ)