Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Preskriberat skattekrav

Sandvik har idag fått besked från skattemyndigheten angående skattekrav avseende 1987 års taxering.

Skattemyndigheten har mot bakgrund av att ärendet är preskriberat inte längre något skattekrav på Sandvik.

Sandviks nettoresultat för år 2002 kommer med anledning av detta att påverkas positivt med cirka 120 miljoner kronor.

Sandviken den 5 juni 2002

Sandvik AB; (publ)