Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Steel planerar avveckla tillverkningen vid Gusab Stainless

Sandvik Steel har beslutat att inleda förhandlingar med de fackliga organisationerna om att avveckla tillverkningen av rostfri fjädertråd vid dotterbolaget Gusab Stainless AB i Mjölby med cirka 110 anställda.

Avvecklingen beräknas vara slutförd under 2003 och är ett led i det tidigare aviserade förändringsprogrammet som syftar till att höja effektiviteten och anpassa produktionskapaciteten inom affärsområdet Sandvik Specialty Steels.

Bakgrunden till avvecklingen är att lönsamheten inom företagets Tråddivision är otillfredsställande, vilket bland annat beror på att den totala produktionskapaciteten är för hög. En översyn av verksamheten har visat att nuvarande fem produktionsenheter måste reduceras till fyra för att höja effektiviteten, sänka kostnaderna och öka lönsamheten.

Varumärket Gusab kommer att finnas kvar i sortimentet och produktion kommer att överföras till övriga enheter för trådtillverkning inom Sandvik Steel. Som det ser ut i dagsläget kommer ett 20-tal av de anställda vid Gusab Stainless att kunna erbjudas anställning vid dessa enheter. Övrig personal kommer att erbjudas stödprogram som skall tas fram i samarbete med de fackliga organisationerna.

- Vi har gjort en grundlig översyn av samtliga produktionsenheter världen över och kommit fram till att detta är den långsiktigt bästa lösningen. Beslutet är i linje med vår strävan att höja resultatnivån och säkerställa en uthålligt tillfredsställande avkastning, säger Peter Gossas, VD för Sandvik Steel.

Sandviken den 13 maj 2002

AB Sandvik Steel