Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2002

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 7 maj fastställde styrelsens förslag om en utdelning med 9,50 kronor för år 2001.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 13 maj 2002. Utdelning beräknas ske genom VPC torsdagen den 16 maj 2002.

Clas Åke Hedström kommenterade i sitt sista anförande som VD i Sandvik, efter totalt 37 år i företaget, verksamhetsåret 2001 och utvecklingen under det första kvartalet i år. Han gav också en rad exempel på koncernens offensiva satsningar sedan den nya tillväxtstrategin lanserades. På tio år har Sandvik förvärvat ett drygt trettiotal företag som tillfört en årlig omsättning på 18 miljarder kronor räknat vid förvärvstillfället. Clas Åke Hedström tackade Percy Barnevik som avsagt sig omval efter 19 år som styrelseordförande. Under den perioden har Sandviks fakturering vuxit med 500 procent, resultatet med 1 000 procent och aktien med 2 000 procent. Vid styrelsemötet den 16 januari i år utsågs Percy Barnevik till hedersordförande i koncernen när han lämnar styrelsen.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma göra ytterligare förvärv av aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköpet är ett led i att justera kapitalstrukturen i enlighet med fastlagda finansiella mål. Återköp skulle på aktuell kursnivå höja Sandviks avkastning på eget kapital och öka vinsten per aktie. Styrelsen beslutade vid ett konstituerande styrelsemöte idag att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av ordinarie bolagsstämma för att förvärva aktier i bolaget.

Till ny ordförande valdes Clas Åke Hedström. Till övriga ordinarie styrelseledamöter valdes Georg Ehrnrooth, Per-Olof Eriksson, Arne Mårtensson, Lars Nyberg, Mauritz Sahlin, samtliga omval, samt Anders Nyrén, VD i AB Industrivärden, efter Clas Reuterskiöld som avsagt sig omval och Lars Pettersson, som tidigare aviserats ny VD och koncernchef från den 7 maj.

Ordinarie revisorer: Aukt revisor Lars Svantemark, aukt revisor Bernhard Öhrn.
Revisorssuppleanter: Aukt revisor Peter Markborn, aukt revisor Åke Näsman. Av personalorganisationerna utsedda styrelseledamöter är Bo Boström (ordinarie), Göran Lindstedt (ordinarie), Birgitta Karlsson (suppleant) och Bo Westin (suppleant).

Ingenjörerna Jan Lundström och Jörgen Wiman, båda Sandvik Coromant, erhöll Wilhelm Haglund-medaljen för 2002 och utsågs till årets produktutvecklare inom koncernen. De belönades för utveckling av nya avancerade hårdmetallskär för svarvning som ger kunderna fördubblad produktivitet.

Sandviken den 7 maj 2002

Sandvik AB; (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.