Sandviks återköp av egna aktier

Sandviks aktuella innehav av egna aktier uppgick den 20 februari till 8 022 000 aktier, motsvarande 3,10 procent av det totala antalet aktier (258 698 850).

Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut 2001 möjlighet att totalt återköpa 12 934 800 aktier motsvarande 5 procent av totala antalet aktier.

Sandviken den 21 februari 2002

Sandvik AB; (publ)