Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik konsoliderar Walter AG från 25 februari 2002

Sandvik har kommit överens med huvudägaren för Walter AG om att slutföra förvärvet.

Det innebär att Sandvik kommer att äga drygt 60 procent av aktierna i WalterAG och konsolidering sker från och med den 25 februari. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Walters verksamhet omfattar verktyg för skärande metallbearbetning, system för verktygsadministration och numeriskt styrda slipmaskiner. Försäljningen år 2001 uppgick preliminärt till cirka 295 MEUR och rörelseresultatet till omkring 37 MEUR. Huvudkontoret är baserat i Tübingen, Tyskland och antalet anställda uppgår till 2 000.

Förvärvet väntas ge en positiv effekt på koncernens resultat inom ett år.

Sandviken den 19 februari 2002

Sandvik AB; (publ)