Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Kapacitetsanpassning av trådtillverkningen inom Sandvik Steel

Inom Sandvik Steel pågår en översyn av företagets Tråddivision.

Lönsamheten för divisionen är klart otillfredsställande, vilket bland annat beror på att den totala produktionskapaciteten är för hög. Översynen visar att nuvarande fem produktionsenheter bör reduceras till fyra för att höja effektiviteten, sänka kostnaderna och öka lönsamheten. Ett alternativ är avveckling av Gusab Stainless AB i Mjölby, vilket i så fall skulle innebära att produktionen av fjädertråd överförs till övriga enheter inom Tråddivisionen.

Mot bakgrund av detta tillsätts nu en arbetsgrupp, bestående av representanter från fackliga organisationer och företaget, med uppgift att bearbeta utredningsunderlaget och diskutera alternativa lösningar innan ett beslut fattas. Detta arbete beräknas ta cirka två månader.

Sandviken den 18 februari 2002

AB Sandvik Steel