Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet