Sandviks återköp av egna aktier

Sandviks aktuella innehav av egna aktier uppgick den 11 januari till 7 947 000 aktier, motsvarande 3,07 procent av det totala antalet aktier (258 697 100).

Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut 2001 möjlighet att totalt återköpa 12 934 800 aktier motsvarande 5 procent av totala antalet aktier.

Sandviken den 14 januari 2002

Sandvik AB; (publ)