Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks återköp av egna aktier

Sandviks aktuella innehav av egna aktier uppgick den 11 januari till 7 947 000 aktier, motsvarande 3,07 procent av det totala antalet aktier (258 697 100).

Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut 2001 möjlighet att totalt återköpa 12 934 800 aktier motsvarande 5 procent av totala antalet aktier.

Sandviken den 14 januari 2002

Sandvik AB; (publ)