Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avyttrar sin andel i Procera-Sandvik AB

Sandvik har träffat en överenskommelse med Nobel Biocare om att till dem avyttra sin 50-procentiga andel i dentalteknikföretaget Procera-Sandvik.

Parterna har överenskommit att inte uppge försäljningspriset men affären beräknas ge Sandvik en realisationsvinst uppgående till cirka 300 MSEK. Därutöver tillkommer en årlig ersättning baserad på försäljningsutvecklingen för Procera-produkterna till och med år 2012. Enligt överenskommelsen kommer Sandvik även fortsättningsvis att bidra med teknisk kompetens och support.

Avyttringen sker mot bakgrund av att det krävs omfattande resurser för marknadsföring och utbyggnad av säljorganisationen för att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling. Genom att Procera-Sandvik integreras i sin helhet inom Nobel Biocare får man genom den samlade organisationen och kompetensen tillgång till betydligt större resurser för bearbetning av hela dentalmarknaden.

Sandvik AB och Nobel Biocare AB bildade 1992 det gemensamägda företaget Procera-Sandvik AB för utveckling och tillverkning av individuellt anpassade tandhättor i keramik.

Sandviken den 3 januari 2002

Sandvik AB; (publ)