Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ny VD för Sandvik Steel

Peter Gossas, vice verkställande direktör för Sandvik Steel och chef för företagets rördivision, har utsetts till ny verkställande direktör för affärssektor Sandvik Steel från den 7 maj 2002.

Gossas efterträder Lars Pettersson som från samma datum utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef i Sandvik AB, vilket tidigare meddelats. Lars Pettersson bibehåller befattningen som chef för affärsområde Sandvik Specialty Steels där Sandvik Steel ingår.

"AlttextPeter Gossas, ny VD för Sandvik Steel i maj.

Peter Gossas är 52 år och har stor erfarenhet från stålindustrin. Han har arbetat inom SSAB från 1974 till 1986 och därefter innehaft olika chefspositioner inom AvestaPolarit. Den 17 april 2001 utsågs han till chef för Sandvik Steels rördivision och vice verkställande direktör i Sandvik Steel. Gossas kvarstår som chef för rördivisionen.

Sandviken den 16 januari 2002

Sandvik AB; (publ)