Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks förvärv av Walter AG godkänns av tysk myndighet

Sandvik aviserade i ett pressmeddelande den 7 september 2001 att koncernen träffat en överenskommelse med huvudägarna i tyska Walter AG om förvärv av aktier som ger ett bestämmande inflytande i bolaget.

Förvärvet förutsatte dock godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt har nu godkänt Sandviks förvärv av aktier i Walter AG. Sandvik har därmed för avsikt att fullfölja förvärvet enligt överenskommelsen.

Walters verksamhet omfattar verktyg för skärande metallbearbetning, system för verktygs-administration och numeriskt styrda slipmaskiner. Försäljningen år 2001 beräknas uppgå till cirka 300 MEUR och rörelseresultatet till omkring 40 MEUR. Huvudkontoret är baserat i Tübingen, Tyskland och antalet anställda uppgår till 2 000. Cirka 75 procent av försäljningen sker på marknader utanför Tyskland.

Walter AG är noterat på Frankfurt-börsen och ingår i det tyska indexet SDAX.

- Godkännandet från den tyska myndigheten är mycket glädjande och ett viktigt steg i den fortsatta processen. Bolaget är välskött och är ett utmärkt komplement till Sandvik-koncernen, säger Clas Åke Hedström, VD och koncernchef för Sandvik AB.

Sandviken den 21 december 2001

Sandvik AB; (publ)