Sandviks förvärv av Walter AG godkänns av tysk myndighet

Sandvik aviserade i ett pressmeddelande den 7 september 2001 att koncernen träffat en överenskommelse med huvudägarna i tyska Walter AG om förvärv av aktier som ger ett bestämmande inflytande i bolaget.

Förvärvet förutsatte dock godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt har nu godkänt Sandviks förvärv av aktier i Walter AG. Sandvik har därmed för avsikt att fullfölja förvärvet enligt överenskommelsen.

Walters verksamhet omfattar verktyg för skärande metallbearbetning, system för verktygs-administration och numeriskt styrda slipmaskiner. Försäljningen år 2001 beräknas uppgå till cirka 300 MEUR och rörelseresultatet till omkring 40 MEUR. Huvudkontoret är baserat i Tübingen, Tyskland och antalet anställda uppgår till 2 000. Cirka 75 procent av försäljningen sker på marknader utanför Tyskland.

Walter AG är noterat på Frankfurt-börsen och ingår i det tyska indexet SDAX.

- Godkännandet från den tyska myndigheten är mycket glädjande och ett viktigt steg i den fortsatta processen. Bolaget är välskött och är ett utmärkt komplement till Sandvik-koncernen, säger Clas Åke Hedström, VD och koncernchef för Sandvik AB.

Sandviken den 21 december 2001

Sandvik AB; (publ)