Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Coromant varslar 250 personer i Gimo

Sandvik Coromant har beslutat inleda förhandlingar med den lokala fackliga organisationen för Metall om övertalighet av cirka 250 personer vid anläggningarna i Gimo.

Varseltiden är sex månader. Allt fler ledande indikatorer pekar på att den svaga utvecklingen i världsekonomin kan bli långvarig. För att möta detta blir en personalminskning nödvändig som en anpassning av kapacitet och resurser till en lägre efterfrågan.

Sandviken den 11 december 2001

AB Sandvik Coromant