Sandviks återköp av egna aktier

Sandviks aktuella innehav av egna aktier uppgick den 21 november till 7 017 000 aktier, motsvarande 2,71 % av det totala antalet aktier (258 696 000).

Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut 2001 möjlighet att totalt återköpa 12 934 800 aktier motsvarande 5 % av totala antalet aktier.

Sandviken den 22 november 2001

Sandvik AB; (publ)