Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks förvärv av Svedala klart

  • Omsättningen ökar med 1 400 MSEK
  • Vinst per aktie ökar från år 2002
  • Ny affärssektor skapas inom Mining and Construction

Konkurrensmyndigheterna har nu godkänt att det finska företaget Metso Corporation fullföljer köpet av Svedala. Detta innebär att Sandvik, som tidigare aviserats, förvärvar Svedalas enhet för krossning och sortering i Sverige och Frankrike med en omsättning på cirka 1 400 MSEK och 900 anställda.

Sandvik förvärvar tillgångar till ett värde av 550 MSEK. Vidare ställer Metso Svedala ett konsignationslager på cirka 300 MSEK till Sandviks förfogande. Förvärvet bedöms ge ett positivt bidrag till koncernens resultat från år 2002 med en rörelsemarginal i nivå med affärsområdets genomsnitt. Konsolidering sker från och med den 1 oktober 2001.

Verksamheten bildar en ny affärssektor, Sandvik Rock Processing, inom Sandvik Mining and Construction. VD för den nya affärssektorn blir Nils-Evert Karlsson, med placering i Svedala, tidigare Senior Vice President Environment och President of Business Area Associated Products inom Svedala Industri och President of Svedala-Arbrå.

- Svedalas produkter kompletterar vårt sortiment och riktar sig till samma kundkrets. Genom ett bredare utbud kan vi nu erbjuda våra kunder en mycket konkurrenskraftig totallösning, säger Anders Ilstam, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 11 september 2001

Sandvik AB; (publ)