Sandviks återköp av egna aktier

Sandviks aktuella innehav av egna aktier uppgick den 25 september till 5 577 000 aktier, motsvarande 2,16 procent av det totala antalet aktier (258 696 000).

Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut 2001 möjlighet att totalt återköpa 12 934 800 aktier motsvarande 5 procent av totala antalet aktier.

Sandviken den 26 september 2001

Sandvik AB; (publ)