Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks återköp av egna aktier

Sandviks aktuella innehav av egna aktier uppgick den 20 augusti till 3 130 000 aktier, motsvarande 1,21% av det totala antalet aktier (258 696 000).

Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut 2001 möjlighet att totalt återköpa 12 934 800 aktier motsvarande 5% av totala antalet aktier.

Sandviken den 21 augusti 2001

Sandvik AB; (publ)