Sandviks återköp av egna aktier

Sandviks aktuella innehav av egna aktier uppgick den 12 juni till 1 125 000 aktier, motsvarande 0,43% av det totala antalet aktier (258 696 000).

Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut 2001 möjlighet att totalt återköpa 12 934 800 aktier motsvarande 5% av totala antalet aktier.

Sandviken den 13 juni 2001

Sandvik AB; (publ)