Sandviks återköp av egna aktier

Sandviks aktuella innehav av egna aktier uppgick den 28 juni till 2 286 000 aktier, motsvarande 0,88 procent av det totala antalet aktier (258 696 000).

Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut 2001 möjlighet att totalt återköpa 12 934 800 aktier motsvarande 5 procent av totala antalet aktier.

Sandviken den 29 juni 2001

Sandvik AB; (publ)