Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik expanderar i Sydamerika - förvärvar ledande serviceföretag inom gruvindustrin i Chile

Sandvik har genom sitt affärsområde Mining and Construction förvärvat det chilenska företaget Bafco Mineria y Servicios S.A. som är ledande inom service till gruvindustrin i Chile.

Omsättningen är cirka 85 MSEK och antalet anställda 180.

Bafco har flera starka varumärken i branschen, t ex Normet och Liebherr, som kompletterar Sandvik Mining and Constructions redan tidigare omfattande produktutbud.

Ett nytt bolag, Sandvik Bafco Servicios S.A., bildas för att ansvara för affärsområdets samlade serviceverksamhet i Chile. Försäljning av ny utrustning kommer att ske genom Sandvik Chile S.A. och Bafco Mineria S.A.

- Förvärvet ligger i linje med vår strategi att växa inom serviceområdet och det stärker ytterligare vår position som ledande partner till kunderna inom den chilenska gruvindustrin, säger Anders Ilstam, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 5 juni 2001

Sandvik AB; (publ)