Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik fortsätter expansionen i NAFTA

Sandviks kapitalmarknadsdagar i NAFTA inleddes idag vid koncernens amerikanska huvudanläggning i Fair Lawn, New Jersey, strax utanför New York.

VD Clas Åke Hedström presenterade koncernens höjda tillväxtmål och strategi samt utvecklingen under det första kvartalet i år. Han redogjorde också för Sandviks kraftiga expansion under senare år inom NAFTA-området, d v s USA, Kanada och Mexiko.

NAFTAs betydelse för Sandvik har ökat påtagligt. Försäljningen har sedan 1993, inklusive förvärv, växt med 12 % per år i snitt till drygt 11 miljarder kronor. Idag svarar NAFTA för 26 % av den totala omsättningen jämfört med 21 % 1993 och mer än 70 % tillverkas lokalt. Sandvik har sammanlagt investerat mer än två miljarder kronor i NAFTA under den tidsperioden och antalet anställda har ökat till nära 6 000.

– Sandvik är väl positionerat för ytterligare tillväxt inom detta strategiskt viktiga marknadsblock som också är ett av våra tre prioriterade tillväxtområden. Vi fullföljer nu våra investeringar i ökade produktionsresurser och förstärkt marknadsorganisation. Vi fortsätter vår expansion och skall ta marknadsandelar inom alla tre affärsområden, trots viss osäkerhet om konjunkturutvecklingen den närmaste tiden, säger Clas Åke Hedström.

James T Baker, VD för dotterbolaget Sandvik Inc. i USA, pekade i sitt anförande på fyra faktorer som ligger bakom Sandviks framgångsrika utveckling inom marknadsområdet: nära partnerskap med kunderna, intensiv produktutveckling baserad på en avancerad FoU, satsning på attraktiva produkt- och kundområden samt fortsatta investeringar i kompetens och kapacitet.

De femtiotalet deltagarna på kapitalmarknadsdagarna kommer från USA, Storbritannien och Sverige och representerar finansmarknaden och media. Närmast på programmet står presentationer av de tre affärsområdenas verksamhet i USA och besök vid några av anläggningarna - Coromants tillverkning av hårdmetallverktyg i Fair Lawn, Steels rörverk i Scranton, Pennsylvania och Precision Twist Drills borrfabrik i Crystal Lake utanför Chicago, Illinois. På Sandviks hemsida visas programmet för kapitalmarknadsdagarna i NAFTA.

Sandviken den 14 maj 2001

Sandvik AB; (publ)