Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2001

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 7 maj fastställde styrelsens förslag om en utdelning med 9 kronor per aktie för år 2000.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till torsdagen den 10 maj 2001. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom VPC tisdagen den 15 maj 2001.

Stämman beslutade också att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköpet är ett led i att justera bolagets kapitalstruktur i enlighet med fastlagda finansiella mål. Återköp skulle på aktuell kursnivå höja Sandviks avkastning på eget kapital och öka vinsten per aktie.

Styrelsen beslutade vid ett konstituerande styrelsemöte idag att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av ordinarie bolagsstämma att förvärva aktier i bolaget.

I sitt anförande på stämman kommenterade VD Clas Åke Hedström verksamhetsåret 2000, utvecklingen under första kvartalet i år samt den långsiktiga utvecklingen för koncernen som en bakgrund till de i augusti 2000 presenterade nya offensiva tillväxtmålen. Koncernchefen gav också flera exempel på Sandvik som ett kunskapsföretag med investeringar i ledarskaps- och kompetensutveckling samt en satsning på en friskola med teknisk inriktning för att underlätta framtida rekrytering.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Percy Barnevik, Georg Ehrnrooth, Per-Olof Eriksson, Clas Åke Hedström, Arne Mårtensson, Lars Nyberg, Clas Reuterskiöld och Mauritz Sahlin (samtliga omval).

Ordinarie revisorer: Aukt revisor Lars Svantemark, aukt revisor Bernhard Öhrn.
Revisorssuppleanter: Aukt revisor Peter Markborn, aukt revisor Åke Näsman. Av personal- organisationerna utsedda styrelseledamöter är Bo Boström (ordinarie), Göran Lindstedt (ordinarie), Birgitta Karlsson (suppleant) och Bo Westin (suppleant).

Tekn Dr Mats Waldenström, Sandvik Coromant och dipl. ingenjör Egmont Lammer, VA-Eimco erhöll Wilhelm Haglund-medaljen för 2001 och utsågs tillsammans med bergsingenjör Jan Åkerman, VA-Eimco till årets produktutvecklare inom koncernen. Waldenström belönades för utvecklingen av en ny process för framställning av hårdmetallpulver och Lammer och Åkerman för en ny metod som möjliggör mekanisk brytning i hårdare berg.

Sandviken den 7 maj 2001

Sandvik AB; (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.