Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik ökar ägandet i indiska dotterbolaget Sandvik Asia

Sandvik har idag i Indien tillkännagivit att man kommer att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva upp till 497 269 aktier representerande 26,8% av det totala aktiekapitalet i det indiska dotterbolaget Sandvik Asia Ltd. till ett pris av 850 rupier per aktie.

Det totala värdet av erbjudandet är ca 95 MSEK.

Sandvik kontrollerar idag 73,2% av aktierna i Sandvik Asia. Vid full anslutning till budet kommer Sandvik att äga 100% av aktierna i bolaget. Genom Sandviks övertagande, och därmed ökade kontroll över verksamheten, får det indiska dotterbolaget möjlighet att i allt högre utsträckning utnyttja Sandvik-koncernens omfattande och avancerade teknologiska resurser.

Sandvik Asia bildades år 1960 och har ca 700 anställda. Omsättningen uppgår till ca 400 MSEK. Vid huvudanläggningen i Pune tillverkas hårdmetallverktyg för skärande metallbearbetning, verktyg för bergborrning samt slitdelar i hårdmetall.

Sandvik Asia är noterat vid Bombay Stock Exchange i Mumbai och handlas på National Stock Exchange of India.

Sandviken den 20 mars 2001

Sandvik AB; (publ)