Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik vill starta friskola i Sandviken

Sandvik AB kommer att i samarbete med Sandvikens kommun ansöka om att få starta en friskola i Sandviken hösten 2002.

Utbildningen omfattar ett treårigt tekniskt gymnasium med ett specialutformat och utökat program som bas. Programmet har tre olika inriktningar - underhåll, produktion samt studieförberedande för högskolestudier - där eleverna läser i 40-timmarsveckor med tid för egna studier inlagd.

- Syftet med friskolan är att öka intresset för teknisk utbildning och genom detta kunna rekrytera välutbildad arbetskraft lokalt. Sandvik vill modernisera den tekniska utbildningen och höja statusen på att jobba i industrin, säger Rune Nyberg, personaldirektör i Sandvik AB och ledamot i koncernledningen.

Ansökan om friskola kommer att skickas till Skolverket under mars månad.

När gymnasieprogrammet har startat finns planer på att komplettera verksamheten med ett Lärcentrum för utbildning av redan Sandvik-anställda och vuxenstuderande.

Sandviken den 28 februari 2001

Sandvik AB; (publ)