Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik flyttar bergborrtillverkning till Sandviken

Sandviks affärsområde Mining and Construction har beslutat att stänga sin enhet för tillverkning av sänkborrningsverktyg i Mexico med ca 60 anställda och flytta verksamheten till Sandvik Tamrock Tools bergborrfabrik i Sandviken som sedan tidigare producerar liknande verktyg.

Inför överflyttningen, som sker under 2001, kommer investeringar i nya maskiner och ny teknik på ca 25 MSEK att göras i Sandviken. Ökningen av produktionen innebär att ett 20-tal nya fasta arbetstillfällen och ett 10-tal temporära jobb skapas.

- Åtgärden är ett led i vår strategi att skapa färre och större produktionsenheter och därmed öka produktiviteten och ytterligare förbättra konkurrenskraften, säger Anders Ilstam, chef för Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 20 februari 2001

Sandvik AB; (publ)