Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik bygger ut hårdmetallfabriken i Mexiko

Sandvik har beslutat att investera cirka 40 MSEK i en utbyggnad av Sandvik Hard Materials hårdmetallfabrik i Mexico City.

Genom investeringen ökas produktionskapaciteten inom flera snabbt växande produktområden. I Mexiko tillverkas mikroborrämnen i hårdmetall för elektronikindustrin och stavar för solida hårdmetallverktyg, som används inom bl a fordons-, flyg och formbearbetningsindustrin. Vid Mexiko-fabriken tillverkas sedan tidigare också hårdmetallämnen till kulor i kulspetspennor - även det ett tillväxtområde. Antalet anställda kommer att öka med ett 20-tal personer till följd av investeringen.

- Genom den nu beslutade utbyggnaden i Mexiko och den tidigare genomförda expansionen vid hårdmetallfabriken i Coventry, England, fortsätter vi vår framgångrika strategi att inrikta verksamheten mot kundsegment som har en högre tillväxttakt än industrin i genomsnitt. Vi är väl positionerade att möta den väntade kraftiga ökningen i efterfrågan under de närmaste åren, säger Sven Flodmark, VD för Sandvik Hard Materials.

Sandviken den 23 februari 2001

Sandvik AB; (publ)