Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Omstrukturering av fjädertrådproduktionen vid Sandvik Steel

Sandvik Steel har beslutat inleda förhandlingar om att genomföra en omstrukturering av fjädertrådsproduktionen för att effektivisera verksamheten och öka lönsamheten.

Tillverkningen av standardprodukter koncentreras till Sandvik Steels dotterbolag Gusab Stainless AB i Mjölby, eftersom den anläggningen är optimerad för att klara stora volymer. Den produktion av standardprodukter som tidigare ägt rum vid Sandvik Steel i Sandviken överförs därmed till Gusab. Produktionen av specialprodukter koncentreras till Sandviken, samtidigt som fjädertrådsproduktionen där integreras med tillverkningen av precisionstråd.

Omstruktureringen innebär en övertalighet på 20-talet personer vid Sandvik Steel i Sandviken och ett något ökat personalbehov vid Gusab. Övertaligheten kommer så långt det är möjligt att lösas inom företaget. Omstruktureringen beräknas vara helt genomförd före september 2001.

- Åtgärderna är ett led i det pågående förändringsprogrammet som skall öka effektiviteten och anpassa produktionskapaciteten inom Sandvik Steel, säger Lars Pettersson, VD för Sandvik Steel.

Sandviken den 12 februari 2001

Sandvik AB; (publ)