Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Organisation - Sandvik AB

Direktör Björn Jonson, chef för Koncernstab Information (KI), har uttryckt önskemål om reducerad arbetstid fr o m 2001-02-01.

Från detta datum sker därför vissa förändringar inom koncernens informations- och reklamverksamhet.

Den gemensamma reklamen (produktion av annonser, trycksaker, film, identitetsfrågor m m) kommer att handläggas av en nyinrättad koncernstab "Reklam och Identitet" (KB) med Björn Jonson som chef.

"AlttextHeléne Gunnarsson.

Enheten för Investor Relations (KKM) samordnas med informations-verksamheten inom Koncernstab Information. Till ny chef för denna stab (KI) utses nuvarande IR-chefen Heléne Gunnarson, som samtidigt utnämns till direktör i bolaget.

Sandviken den 26 januari 2001

Sandvik AB; (publ)