Sandvik Mining and Construction koncentrerar sin produktion

Sandviks affärsområde Mining and Construction avvecklar vid årsskiftet 2000/2001 sin fabrik i Viriat, Frankrike som tillverkar verktyg i hårdmetall för brytning av kol och andra lösa mineraler.

Enheten ingår i Sandvik Mining and Constructions affärssektor VA-Eimco.

Verksamheten koncentreras nu till produktionsenheterna i Bristol, USA och Johannesburg, Sydafrika. Detta innebär sänkta kostnader och ökat kapacitetsutnyttjande i dessa fabriker som finns närmare kunderna.

Verksamheten i Viriat omsätter cirka 45 MSEK och antalet anställda är cirka 30 personer efter de senaste årens successiva neddragningar.

Sandviken den 15 december 2000

Sandvik AB; (publ)