Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Mining and Construction koncentrerar sin produktion

Sandviks affärsområde Mining and Construction avvecklar vid årsskiftet 2000/2001 sin fabrik i Viriat, Frankrike som tillverkar verktyg i hårdmetall för brytning av kol och andra lösa mineraler.

Enheten ingår i Sandvik Mining and Constructions affärssektor VA-Eimco.

Verksamheten koncentreras nu till produktionsenheterna i Bristol, USA och Johannesburg, Sydafrika. Detta innebär sänkta kostnader och ökat kapacitetsutnyttjande i dessa fabriker som finns närmare kunderna.

Verksamheten i Viriat omsätter cirka 45 MSEK och antalet anställda är cirka 30 personer efter de senaste årens successiva neddragningar.

Sandviken den 15 december 2000

Sandvik AB; (publ)