Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Coromant expanderar inom solid hårdmetall

Sandvik Coromant har tagit i bruk en ny anläggning för tillverkning av verktyg i solid hårdmetall i Gimo.

Detta är ett led i ett långsiktigt investeringsprogram inom området på ca 250 miljoner kronor i Gimoverken.

Produktområdet solid hårdmetall växer kraftigt beroende på snabbare och effektivare verktygsmaskiner i kombination med användning av nya svårbearbetade material och allt mer höjda krav på ökad produktivitet hos kunder över hela världen.

Under de kommande åren planeras en fortsatt utbyggnad av kapaciteten inom detta produktområde. I marknadsaktiviteterna ingår bl a lanseringen av ett flertal nya avancerade produkter. Kunderna kommer också att ha möjlighet att direkt via Internet beställa skräddarsydda verktyg.

- Genom investeringarna i Gimo kommer vi att få hela tillverkningprocessen för solida hårdmetallverktyg, från råvara till färdig produkt, samlad i en enda anläggning. Detta innebär ytterligare förbättrad produktkvalitet och stärkt konkurrensförmåga, säger Anders Thelin, VD för Sandvik Coromant.

Sandviken den 6 december 2000

Sandvik AB; (publ)