Hoppa till innehåll

Sandvik AB:s extra bolagsstämma den 18 december 2000

Styrelsens förslag till koncernintern överlåtelse av Sandvik Invest AB från Sandvik AB till Sandvik Finance B.V. finns enligt tidigare kallelse tillgängligt för aktieägarna fr.o.m. den 8 december 2000.

Styrelsens förslag omfattar även överlåtelse av CTT Cutting Tool Technology B.V. från Sandvik AB till Sandvik Finance B.V.

Sammantaget innebär dessa koncerninterna överlåtelser att moderbolaget tillförs cirka 9 450 MSEK av de koncernmässigt disponibla vinstmedlen. Koncernens resultat- och balansräkningar påverkas ej.

Sandviken den 8 december 2000

Sandvik AB; (publ)
Styrelsen

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.