Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Kommande rapporter

Vi avser att publicera hel- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

2001

16 feb (kl 09.00) - Bokslutskommuniké för 2000

7 maj (lunchtid) - Delårsrapport första kvartalet
(ca kl 17.00) - Rapport från Bolagsstämman

8 aug (kl 09.00) - Halvårsrapport

9 nov (kl 09.00) - Delårsrapport tre första kvartalen

2002

15 feb (kl 09.00) - Bokslutskommuniké för 2001

Aktuell information finns på vår hemsida www.sandvik.com

Sandviken den 5 december 2000

Sandvik AB; (publ)